Daniel Dąbrowski – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 „Idę tylko swoją drogą, nogą stąpam po azylu,
My, tkamy i z nim przez życie sunę,
Idę ciągle swoją drogą, nacisk kładę na naturę,
Żyje tak jak umiem, choć nie zawsze mogę unieść
Do przodu rwę jak strumień tego nie wytłumię bo:
Ja idę ciągle swoją drogą,
Nikt mi nie zabierze tego co już mam za sobą, nie.
Do przodu idę z podniesioną głową stawiając czoła kolejnym problemom i trwogom.”

Daniel Dąbrowski jest niepełnosprawny od czwartego roku życia a urodził się 26 sierpnia 1995 roku. U Daniela rozpoznano schizofrenię paranoidalną, która występuje z różnymi stanami nasilenia. Chłopiec do czerwca 2013 roku mieszkał wraz z rodzicami – Katarzyną i Wojtkiem oraz 11 letnim bratem Dominikiem w Kowalewie Pomorskim na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 Od czerwca sytuacja mieszkaniowa uległa znaczącym zmianom, a dotyczy ona mieszkania o powierzchni 47 metrów kwadratowych, które zajmuje rodzina Dąbrowskich. Tak, więc od czerwca tego roku mieszkają dodatkowo trzy osoby, którymi są: 20 letnia siostra Daniela – Monika ze swoimi dwiema córkami – 3,5 letnia Michaliną i 2 letnia Nikolą.

Daniel pomimo nasilającej się choroby stara się z pomocą rodziców i terapeutów żyć w miarę podobnie do swoich zdrowych rówieśników.

Bardzo trudno jest opisać i skwalifikować objawy schizofrenii paranoidalnej z powodu ich wielorakości a mogą dotyczyć wielu funkcji psychicznych i różnych przejawów ludzkiego życia. Przedstawię kilka charakterystyk, które pozwolą inaczej spojrzeć na chorych:
1. Urojenia – występują niemal u wszystkich chorych. Najczęściej są to urojenia prześladowcze.
2. Omamy – Występują u około połowy chorych i najczęściej są to omamy słuchowe – głosy komentujące zachowanie chorego lub mówiące do niego, czasem rozkazujące. Mogą to być jednak dźwięki proste – piski, szumy itp.
3. Objawy katatoniczne – są to szczególne zaburzenia ruchu napędu polegające na zahamowaniu albo pobudzeniu z cechami chaotyczności dostosowania do sytuacji. Często ruch podlegający niespodziewanym zatrzymaniom – schodkowanym lub płynnym tempa ruchu.
4. Formalne zaburzenia myślenia – formalne oznacza, że są one związane z samą strukturą procesu myślenia. Mogą być postrzegane i analizowane niezależnie od wypowiadanych przez osobę chorą treści. Należy do nich zwłaszcza: rozkojarzenie szczególnego rodzaju, niespójność wypowiedzi, umykanie wątków i przechodzenie do niespodziewanych dla słuchacza skojarzeniami a nawet większego stopnia zmiany rozmowy.

W maju 2012 roku Daniel Dąbrowski przebywał w szpitalu i lekarze odpowiednio dostosowali dawkowanie i leki do potrzeb chorobowych chłopca. Katarzyna Dąbrowska wraz z pomocą Opieki Społecznej wprowadzili dodatkowo do terapii farmakologicznej Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze po 6 godzin tygodniowo.

 Jak mówi mama Daniela – Katarzyna Dąbrowska: „Terapie wraz z lekami dawały dobre rezultaty, Danielek stawał się z tygodnia na tydzień coraz spokojniejszy, bardzo ładnie zaczął pracować na zajęciach terapeutycznych – wycinał, rysował, malował i składał origami, uczył się śpiewać i grać na keyboardzie. Serce nam rosło, gdy widzieliśmy, jak syn bardzo chętnie zaczynał brać udział w pracach domowych, polegających na myciu naczyń, sprzątaniu w swoim pokoju zajmowanym wraz z bratem Dominikiem. Było widać poprawę w jego chorobie, cieszyliśmy się bardzo z efektów brania leków i odbywanych zajęć terapeutycznych.”

Niestety, ale ta radość rodziców nie trwała zbyt długo, bo od początku roku można było zauważyć u Daniela coraz gorsze zachowanie, co spowodowało następną wizytę u specjalisty. Kolejna wizyta u lekarza psychiatry, to zmiana leków i ich dawkowania. Mama chłopca pomogła zwiększyć synowi ilość zajęć terapeutycznych zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry. Opieka Społeczna zwiększyła Ilość godzin terapii z 4 na 8 tygodniowo.

„Musiałam jakoś pomóc synowi w tych trudnych chwilach dla syna” – mówi mama Daniela.

Pod koniec sierpnia tego roku choroba znowu dała o sobie znać, ale tym razem Daniel był coraz bardziej pobudzony i agresywny. Daniel stał się wulgarny i agresywny do domowników, bez względu na wiek i pokrewieństwo. Po raz 13 chłopiec został umieszczony na oddziale szpitalnym, pomimo że Daniel nie chciał iść do szpitala. Chłopiec bardzo bronił się przed tym pobytem, ale Katarzyna Dąbrowska razem z terapeutami przekonali Daniela, że to będzie dla jego dobra i tam na pewno mu pomogą. Po dwutygodniowym pobycie na oddziale psychiatrycznym Daniel wrócił do domu. Po powrocie ze szpitala, był nadal bardzo pobudzony, ale niestety w szpitalu nie wiedzą, w jaki sposób mogą skutecznie pomóc Danielowi, ponieważ ilość i rodzaj leków jest ograniczony. Lekarze wskazali, że dodatkowo oprócz terapii farmakologicznej potrzebny jest specjalistyczny turnus rehabilitacyjny.

Jak mówi Katarzyna Dąbrowska: „Danielowi koniecznie jest potrzebna pomoc, ale my, jako rodzina nie damy rady mu sami pomóc, konieczny jest pobyt Daniela przynajmniej dwa razy w roku na specjalistycznym turnusie rehabilitacyjny, ale to jest bardzo wysoki koszt dla naszej rodziny.”

 Żeby pomóc swojemu synowi w wyjeździe na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne, gdzie odbędzie się kompleksowe leczenie rodzice chłopca zorganizowali na początku sierpnia 2013 roku akcję „Plastikowa nakrętka”, której początek zbierania był bardzo trudny. Mama Daniela mówi: „myślałam ze nie damy rady i że zostaniemy z tym sami. My i terapeuci razem wspólnie nagłaśnialiśmy całą akcję plakaty rozmowy ze znajomymi. Nakrętek zaczęło przybywać stopniowo coraz więcej, ale jeszcze jest za mało do realizacji wyjazdów.”

Kiedy rodzice Daniela zauważyli, że nie są w tej akcji osamotnieni, że są ludzie o wrażliwych i dobrych sercach, którzy bezinteresownie chcą pomoc Danielowi w leczeniu i rehabilitacji, to poczuli się pełni wiary, że powinno się udać pomóc Danielowi w walce z jego chorobą. W akcji zbierania nakrętek biorą udział znajomi, mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego, przyjaciele, uczniowie szkół, do których chodzą synowie oraz uczniowie szkoły podstawowej w Pluskowęsach, kościół oraz pracownicy Urzędu Miasta.

 W pierwszym tygodniu września odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym o częściowe ubezwłasnowolnienie Daniela oraz jego badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa. Druga rozprawa odbyła się już po badaniu przez biegłych 10 października 2013 roku a kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec listopada tego roku. Częściowe ubezwłasnowolnienie ma zabezpieczyć Daniela przed negatywnymi skutkami prawnymi, które mogą zaistnieć z przypadku podjętych nieodpowiedzialnie decyzji przez chłopca. Komisja Lekarska przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na której Komisja orzekła, że Daniel Dąbrowski otrzymuje orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Rodzice chłopca czekają na decyzje ZUS o przyznaniu Danielowi renty socjalnej.

Terapeuci za zgodą Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie organizują dla Daniela koncert charytatywny, który odbędzie się dnia 17 listopada 2013 roku o godzinie 18.00 pod hasłem: „Nie jestem sam”

Jak mówi Katarzyna Dąbrowska wraz z mężem Wojtkiem: „Wierzymy, że są ludzie, którzy nam pomogą i zbierzemy, chociaż część pieniędzy, żeby Daniel mógł wyjechać na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny. Wierzymy, że wyjazd syna na turnus pomoże mu w wyciszeniu się ciągle nawracającej i nasilającej się choroby.”

Dużą pomocą są Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, zwane: SUO, z których od ok. roku korzysta Daniel. SUO, z którego korzysta Daniel Dąbrowski to terapie, które prowadzone są z wykwalifikowanymi specjalistami. Z powodu nasilającej się choroby dotychczasowe 4 godziny tygodniowo została zwiększona ilość godzin terapii do 8 tygodniowo. Danielowi bardzo pomagają odbywające się zajęcia terapeutyczne. Widać pozytywne skutki terapii, bo w ubiegłym roku bardzo trudno było chłopca skłonić do jakichkolwiek prac, które musiał wykonać samodzielnie. Od czasu, gdy Daniel ma terapie SUO są widoczne duże postępy, Daniel zaczyna samodzielnie wykonywać polecone zadania. W trakcie terapii rysuje, maluje, wycina, uczy się składać origami, częściej pomaga przy pracach domowych i jest trochę spokojniejszy.

 Katarzyna Dąbrowska mówi: „Daniel ma problemy z wyraźną wymową i jak go poproszę żeby powtórzył powiedziane zdanie to wtedy bardzo stara się powiedzieć poprawnie, tak jak go uczy pani na terapii. Wiem, że nie jest to dla niego łatwe, ale widzę jak bardzo się stara i że słucha rad logopedy. Gdy Daniel miał włączoną muzykoterapię to na początku nie za bardzo chciał pracować, ale z terapii na terapie coraz chętniej uczestniczył w zajęciach. Na dzień dzisiejszy bardzo chętnie uczy się gry na keyboardzie i zaczyna przy tym również śpiewać samodzielnie i z udziałem terapeutki. Wyniki jego ciężkiej pracy będzie można usłyszeć na koncercie, bo wraz z terapeutką będą śpiewać piosenkę.”

Przedstawię zajęcia terapeutyczne, z jakich korzysta Daniel Dąbrowski:

Muzykoterapia: zapoznawanie się z muzyką, szukanie dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, ćwiczenia wyciszające przy muzyce relaksującej, nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu.

Socjoterapia: rozmowy z psychologiem o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w życiu codziennym, umiejętność panowania nad agresywnym zachowaniem, jak odbierać pomoc i wsparcie od rodziny i znajomych, nabywanie umiejętności jak zachowywać się w grupie rówieśniczej i w dużym skupisku ludzi(szkoła, sklep, wyjazdy), mówienie słowa NIE w odpowiednich sytuacjach, na temat właściwego doboru znajomych, zalety przestrzegania higieny osobistej i skutki nie przestrzegania, zalety systematycznej nauki, rozmowy na temat kar i nagród i przestrzegania ustalonych zasad panujących w gronie rodzinnym, rozmowy wyciszające.

Logopedyczno – Pedagogiczne: nauka poprawnej wymowy, gdyż Daniel z powodu choroby i wskutek brania leków ma trudności z wyraźnym wypowiadaniem się (sepleni), ćwiczenia ust i języka, rozmowy wyciszające, zalety systematycznej nauki, utrwalanie zdobytych wiadomości w szkole za pomocą gier i zabaw.

 Artterapia: nauka własnoręcznego wykonywania prac, czyli malowanie, rysowanie, wycinanie, umiejętność wykonywania orgiami, ćwiczenia dłoni i cierpliwości

Daniel Dąbrowski jest uczniem klasy III Technikum Ekonomicznego w Kowalewie Pomorskim. Z powodu swojej choroby chłopiec ma nauczanie indywidualne na terenie szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 nauczanie odbywało się z wieloma problemami, o których pisałem w poprzednim materiale o Danielu. Dzięki podjętym przez mamę chłopca działaniom, dziś sytuacja Daniela w szkole uległa znacznej poprawie. Katarzyna Dąbrowska wystąpiła ze skargami na sposób nauczania i podejście przez nauczycieli do Daniela. Złożyła skargę do Starosty i do Kuratorium i na skutek interwencji mamy Daniela oba urzędy dokonały kontroli w szkole. Dziś widać, że kontrole odniosły pozytywny skutek. Sytuacja Daniela w szkole uległa znaczącej poprawie – jest współpraca mamy Daniela z dyrekcją i nauczycielami. W roku szkolnym 2013/2014 Daniel przebywa w szkole na lekcjach 12 godzin tygodniowo, dwa razy w tygodniu spotyka się z pedagogiem szkolnym a jeśli jest konieczność, to te spotkania są częściej – Daniel Dąbrowski bardzo chętnie chodzi na takie spotkania. Dodatkowe lekcje z klasą odbywają się na wychowaniu fizycznym, godzinie wychowawczej. Sukcesywnie będzie wdrażana zwiększona ilość godzin nauki z klasą, ponieważ takie zajęcia są Danielowi niezbędne. Uczestniczenie Daniela w zbyt szybkim czasie w zwiększonej liczbie godzin może odnieść odmienny skutek niż zamierzony.

Mówi mama Daniela – Katarzyna Dąbrowska: „Gdy u Daniela choroba nasilała się coraz bardziej zrozumieliśmy, że synowi jest niezbędna pomoc w postaci turnusu rehabilitacyjnego, który wspomógłby leczenie farmakologiczne, ale w naszej sytuacji materialnej nie stać nas na wykupienie takiego turnusu specjalistycznego.”

Rodzice Daniela postanowili napisać do firmy recyklingowej z pytaniem, czy odkupiliby od rodziny Dąbrowskich plastikowe nakrętki. Firma odpowiedziała pozytywnie, więc rozpoczęli zbierać nakrętki, ale to nie była duża ilość. Rodzice Daniela postanowili, że nagłośnią tę zbiórkę wśród rodziny i znajomych. Katarzyna Dąbrowska zwróciła się także o pomoc do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. W rozpowszechnianiu informacji o zbiórce nakrętek włączyli się także terapeuci Daniela. Nakrętki zbierane są także w Urzędzie Miasta Kowalewo Pomorskie, w szkołach, do których uczęszczają Daniel i Dominik i w szkole podstawowej w Pluskowęsach, na Warsztatach WTZ w Kowalewie Pomorskim. Mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego również wspierają akcję zbiórki nakrętek plastikowych. Z tygodnia na tydzień nakrętek coraz więcej przybywa. Rodzice Daniela sądzili, że będą sami, ale miło się rozczarowali widząc bezinteresowną pomoc wielu ludzi o wrażliwych sercach.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim ludziom za pomoc dla naszego syna Daniela. Chcielibyśmy również bardzo podziękować terapeutom Daniela za zorganizowanie koncertu charytatywnego dla naszego syna – „NIE JESTEM SAM”. Koncert odbędzie się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 17listopada 2013 roku.” – mówi Katarzyna Dąbrowska

Każdy może pomóc Danielowi Dąbrowskiemu – wystarczy chcieć to zrobić. Darowizny na leczenie i rehabilitację Daniela Dąbrowskiego należy kierować na subkonto Daniela w
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, Warszawa

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 16488 Dąbrowski Daniel darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać:
W polu “KRS”: 0000037904,
W polu “Wnioskowana kwota” – kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu “Cel szczegółowy 1%”: 16488 Dąbrowski Daniel

O Danielu Dąbrowskim możesz jeszcze przeczytać także na tej stronie.

Informacje apelowe możesz zobaczyć na tej stronie.

Copyright by Marina & krecik

Ten wpis został opublikowany w kategorii Daniel Dąbrowski - Schizofrenia paranoidalna i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s